OpenMN

Уучилаарай, ОпенМН татан буугдаж, бүх үйлчилгээ нь зогслоо. Дэмжиж байсан бүх хүмүүст баярлалаа!
Sorry, OpenMN has been closed down and all services are discontiniued. Thanks to all the fans!