OpenMN

Бид МЭДЛЭГ МЭДЭЭЛЭЛ НЭЭЛТТЭЙ байх ёстой гэсэн уриан дор үйл ажиллагаагаа сэргээхээр хичээн ажиллаж байна. Удахгүй эргэн уулзацгаая.